Video's Revenge (198x)(Superior Software-Acornsoft)