Pyuu To Fuku! Jogger Byuu To Deru! Megane-Kun (Eurasia)