Kikou Seiki Unitron - Sono Tsuide. Hikari Umareru Chi Yori.