0883 - Asonde Shogi Ga Tsuyoku Naru!! Ginsei Shogi DS (2CH)