1208 - Sansuu Olympic Iinkai Kouan - Suuji De Kitaeru Nouryoku Training - Argo & Trinca