1272 - Facening De Hyoujou Yutaka Ni Inshou Up - Otona No DS Kao Training (Loli)