1587 - Biz Nouryoku DS Series - Wagokoro No Moto (6rz)