1881 - Kou Rate Ura Mahjong Retsuden Mukoubuchi - Goburei, Shuuryou Desu Ne (6rz)