1883 - Koharu No DS Uchigohan. Shokuji Balance Guide Tsuki (6rz)