2509 - Twilight Syndrome - Kinjirareta Toshi Densetsu