2676 - Yajuu Deka - Tokyo Douji Tahatsu Terror Wo Chinatsu Seyo! (High Road)