2677 - Otoshi Deka - Keiji San, Watashi Ga Yarimashita (High Road)