2715 - Umiuru To Sudoku Shiyo! - Nikoli Gensen 7 Dai Puzzle 555 Mon