3069 - Simple DS Series Vol. 45 - The Misshitsu Kara No Dasshutsu 2