3792 - Naruto Shippuuden - Shinobi Retsuden III (JP)(BAHAMUT)