4692 - Shin Sengoku Tenka Touitsu - Gunyuutachi No Souran (JP)(BAHAMUT)