4810 - Crayon Shin-chan - Obaka Dainin Den - Susume! Kasukabe Ninja Tai!