5096 - Fire Emblem - Shin Monshou No Nazo Hikari To Kage No Eiyuu (v01)