5128 - Densha De Go! Tokubetsu-hen - Fukkatsu Shouwa No Yamatesen