Sintetizator Zvuka (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]