Dog, The - Happy Life - Shiawase Wanko Seikatsu Dai Ichidan