Hoshi No Suna Monogatari 2 (1992)(DO)(Disk 08 Of 10)(Disk 7)