Hoshi No Suna Monogatari 2 (1992)(DO)(Disk 09 Of 10)(Disk 8)