Kohakuiro No Yuigon Seiyou Karuta Renzokusatsujin Jiken (1988)(Riverhill Soft)(Disk 2 Of 2)[a]