Shiken Ni Deru Urusei Yatsura Part 1 (1989)(Ponta Soft)