Taikairei Dainihon Teikoku Kaigun No Kisaki (1989)(Artdink)(Disk 1 Of 8)(Disk A)