Taikairei Dainihon Teikoku Kaigun No Kisaki (1989)(Artdink)(Disk 8 Of 8)(Disk G)