Teitoku No Ketsudan (1990)(Koei)(Disk 1 Of 3)(Disk A)